Categories
Đặc sản Việt Trái cây ngon

[VUA SẦU RIÊNG] SẦU TƯƠI TÁCH MÚI SẴN RI 6 – TRÁI 2-4 KG/ KG – LIÊN KẾT BÀ CON NÔNG DÂN

Sầu riêng ở VUA SẦU RIÊNG là loại sầu riêng loại 1 được tuyển chọn ( khoảng 3-3.5 hộc cho mỗi trái ) và được cắt chín già. Chính vì vậy tỉ lệ sượng thấp tuy nhiên vẫn không tránh khỏi được “sượng" . Các cô bác nông dân hay những người buôn sầu lâu năm hay kháo nhau 1 câu rằng : trái sầu sượng hay không thì khi bổ ra mới biết, không ai dám chắc 100% sẽ không sượng. Thế mới biết làm sầu riêng rất khó chứ không dễ, đi buôn lỗ vốn như chơi !

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *