Chuyên mục
Báo cáo chính sách NÔNG NGHIỆP 360

Công Nghệ Số cho Việc Theo Dõi trong Chuỗi Giá Trị Rau Quả tại Việt Nam

1-a 1-b 1-c 1-d 1-e 1-f 1-f

1-g

Xem đầy đủ tại đây: World-Bank-Report 2022 – Digital-Technology-for-Traceability.EN

Nguồn: World Bank Group

Chuyên mục
Báo cáo chính sách NÔNG NGHIỆP 360 Tin tức sự kiện

Tăng Cường Kinh Tế Tuần Hoàn trong Trồng Trọt

Trong lĩnh vực trồng trọt, khái niệm về “kết thúc vòng đời” không còn tồn tại. Thay vào đó, chúng ta hướng tới việc giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, và thu hồi nguyên liệu cùng sản phẩm phụ trong mọi giai đoạn của chuỗi sản xuất, phân phối, chế biến, và tiêu dùng ở nhiều cấp độ từ nhỏ đến lớn. Điều này đồng thời nâng cao chất lượng môi trường và kinh tế, vừa tạo ra sự cân bằng và phát triển toàn diện.

nong-san-thang-11-292Theo Cục Trồng trọt, chiến lược kinh tế tuần hoàn trong trồng trọt sẽ tập trung vào việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, và công nghệ hóa lý để tối đa hóa giá trị và giảm phát sinh phụ phẩm và chất thải. Áp dụng khoa học vào nông nghiệp như: Công nghệ sinh học, công nghệ hoá lý,… nhằm thích ứng tối đa với việc hóa trị và giảm phát sinh phụ phẩm và chất thải, đồng thời tiết kiệm tài nguyên. Tái chế chất thải và phế phẩm không chỉ giảm lãng phí mà còn cung cấp nguyên liệu cho các quy trình sản xuất tiếp theo.

Tại Việt Nam, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp. Sử dụng chất thải và nước thải từ chăn nuôi và trồng trọt để sản xuất và sử dụng khí đốt đó là một phương tiện quan trọng. Hơn nữa, còn tồn tại những mô hình kết hợp giữa nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi, cũng như sự hòa quyện giữa nông lâm và vườn-rừng. Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo chất xúc tác và các sản phẩm có giá trị khác đó là một cách tích cực hỗ trợ quá trình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.

Những mô hình này không chỉ mang lại tăng cường hiệu suất kinh tế mà còn đóng góp vào việc giảm lượng chất thải và phát thải khí nhà kính. Chúng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sự đa dạng này của mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp đang góp phần tích cực vào sự bền vững và phát triển của ngành nông nghiệp tại Việt Nam.

Mô hình sử dụng phụ phẩm rơm rạ trong trồng lúa không chỉ giúp nâng cao giá trị sản xuất lúa mà còn mang lại nhiều lợi ích khác. Việc này giúp đa dạng hóa sản phẩm, giảm sử dụng phân bón hóa học và cải tạo chất lượng đất. Ngoài ra, nguyên liệu từ phụ phẩm rơm rạ cũng được tận dụng trong trồng nấm, và sau khi thu hoạch nấm, bã còn lại được tái chế để bón cho cây trồng.

Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận, với tổng diện tích đất nông nghiệp gần 291.000ha, trong đó có 84.800ha đất sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp tuần hoàn đang phát triển mạnh mẽ tại địa bàn này. Các nỗ lực trong hướng này đang đem lại hiệu quả tích cực, và tốc độ nhân rộng cũng đang tăng mạnh trong những năm gần đây.

Mô hình sản xuất tại các trang trại của GC Food Group Ninh Thuận, như VietFarm, trang trại Nắng và Gió, là một điển hình thành công trong việc áp dụng nông nghiệp tuần hoàn. Trang trại này không chỉ hiệu quả mà còn có những ứng dụng sáng tạo. Để tránh lãng phí, GC Food Group thu gom và ủ men vi sinh từ vỏ và bẹ nha đam từ nhà máy của họ. Theo đúng tiến độ, chúng sẽ được kết hợp với phân gia súc, mục đích chính là tạo thành phân hữu cơ, phục vụ cho nhu cầu nuôi trồng của các loại cây trồng như: nha đam, nho, táo, và đồng cỏ để chăn nuôi gia súc như: bò và cừu.

Thời gian gần đây, việc phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp đã trở thành quá trình sản xuất theo chu trình đóng đẹp. Điều này được thực hiện thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, và công nghệ hóa lý, cũng như tái chế chất thải và phế phụ phẩm. Sau đó, những nguyên liệu này được tái sử dụng vì mục đích có lợi trong quá trình nuôi trồng, chế biến cho ngành nông nghiệp để tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao, giảm lãng phí và thất thoát, đồng thời giảm thiểu lượng chất thải. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về quan trọng của việc tái sử dụng phụ phẩm và phế phẩm trong quá trình sản xuất, hỗ trợ bảo vệ môi trường.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh, nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn đã mang lại kết quả tích cực. Một trong những hình ảnh từ người đi đầu là Công ty TNHH Dalat Hasfarm, đã thực hiện mô hình liên quan đến việc thu gom và xử lý phế phẩm từ các loại cây trồng như: hoa, rau tại trang trại tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương với diện tích hơn 200ha nhà kính. Sử dụng công nghệ tích hợp và máy móc hóa cơ giới, đơn vị này đã có thể tái chế khoảng 35.000m3 đến 36.000m3 phế phẩm hàng năm. Mục đích cuối cùng vẫn là nâng cao hiệu suất đầu ra và giảm sức lao động, đánh dấu hành trình đi đến hiện đại hóa sản xuất nhưng không gây hại, ảnh hưởng đến môi trường con người.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Cục Trồng trọt, việc khuyến khích phát triển nông nghiệp tuần hoàn ở Việt Nam vẫn đối mặt với một số khó khăn. Nhận thức về nông nghiệp tuần hoàn của các bên liên quan như người quản lý, người sản xuất, cộng đồng và người tiêu dùng vẫn chưa đầy đủ. Cùng nhìn lại đôi chút ta sẽ thấy được việc thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn vẫn chưa được quan tâm đúng đắn nên chưa tạo ra những kết quả tức cực, một phần là chính sách hỗ trợ vẫn chưa hoàn thiện hết.

Đáng chú ý ở đây, công nghệ liên quan đến chế phụ phẩm cây trồng qua việc thu gom, tái chế và xử lý đang mặc đối với thách thức của sự thiếu hụt và phân tán. Các công nghệ hiện nay đòi hỏi tiềm lực kinh tế đáng nể và không thật sự đáp ứng hoàn toàn được nhu cầu của nông dân. Đồng thời, các kết nối bền vững trong hệ thống nông nghiệp, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, và chế biến, chưa được hình thành theo mô hình kinh tế tuần hoàn, điều này gây ra thiếu sót trong việc tăng giá trị và kéo dài vòng đời sản phẩm, cũng như làm tăng chi phí.

Ngoài ra, còn thiếu tính liên kết và đa ngành trong quá trình phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn để tối ưu hóa giá trị cho người sản xuất, lưu thông và tiêu dùng. Quy mô sản xuất thường nhỏ lẻ, chi phí cao, và chưa có các mô hình hiệu quả để giảm giá thành. Thị trường cho các sản phẩm từ nông nghiệp tuần hoàn trong trồng trọt còn hạn chế và chưa đủ minh bạch về việc nhận diện sản phẩm và truy xuất nguồn gốc. Những thách thức này đang tạo ra rào cản đối với sự phát triển bền vững và hiệu quả của nông nghiệp tuần hoàn.

Tại tỉnh Lâm Đồng, phương thức sản xuất nông nghiệp tuần hoàn hiện chỉ áp dụng đối với các mô hình trang trại tổng hợp. Tính chất của nó chưa hoàn toàn khép kín và chủ yếu là tự phát triển. Các doanh nghiệp thu mua chất thải nông nghiệp hiện còn ít, họ chủ yếu tập trung vào việc tái sử dụng cho cây trồng của các chủ trang trại hoặc thương lái nhỏ lẻ.

Vì vậy, trong thời gian sắp tới, cần tăng cường sự thông tin và giới thiệu về mô hình nông nghiệp tuần hoàn, đặc biệt là những mô hình mang lại hiệu suất và ảnh hưởng tích cực. Điều này sẽ hỗ trợ việc lan tỏa và mở rộng chúng trong quá trình sản xuất. Đồng thời, việc xây dựng các chính sách khuyến khích và ưu đãi cho các doanh nghiệp áp dụng kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp trở nên vô cùng quan trọng, nhằm khuyến khích sự áp dụng rộng rãi và bền vững của chúng trong cộng đồng sản xuất. Cần có chính sách hỗ trợ cho nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực này.

Để tạo ra sự đồng bộ và kết nối trong cộng đồng, cần phát triển môi trường khuyến khích sự liên kết giữa trang trại, doanh nghiệp và cộng đồng. Điều này sẽ đóng góp vào sự ổn định và bền vững trong chuỗi sản xuất và môi trường, đồng thời hướng tới một nền kinh tế xanh. Sử dụng công nghệ để tái chế và xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ cũng là một biện pháp quan trọng để hỗ trợ quá trình sản xuất. Mọi nỗ lực này nhằm đạt được mục tiêu phát triển nông nghiệp tuần hoàn và sinh thái trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.

Nguồn: Mard.gov.vn

Chuyên mục
Báo cáo chính sách NÔNG NGHIỆP 360

Báo cáo thị trường cà phê tháng 2/2023

I . Thị trường cà phê thế giới.

1. Sản xuất

Lo ngại về thiếu hụt nguồn cung cà phê do tình hình thời tiết không thuận lợi tại Brazil cùng báo cáo tồn kho giảm đã tạo ra tác động tích cực đáng kể lên thị trường cà phê toàn cầu trong tháng 2. Giá cà phê arabica trên sàn New York đã phục hồi gần đây, nhưng vẫn thấp hơn thị trường nội địa Brazil. Lượng tồn kho đã giảm sau hai vụ mùa yếu kém, khiến người nông dân không muốn bán ra ở mức giá hiện tại. Do đó, các thương nhân quốc tế đang tìm kiếm nguồn cung cấp cà phê với giá gần với giá tương lai trên sàn New York.

Theo Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), dự trữ cà phê arabica trên sàn New York đã giảm 5%, nhưng dự trữ robusta tăng 13,8%. Reuters dự đoán thiếu hụt cung cà phê thế giới có thể khoảng 4,15 triệu bao. Xuất khẩu cà phê toàn cầu giảm 2,8% trong 3 tháng đầu niên vụ hiện tại. ICO dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2022-2023 giảm 2,1%, trong khi tiêu thụ dự kiến ​​tăng 3,3%. Sản lượng niên vụ cà phê của Việt Nam giảm 10-15% do người dân chuyển đổi cây trồng.

Ở Colombia, tổng sản lượng cà phê giảm 10% trong 12 tháng tính đến tháng 1/2023. Tại Peru, thời tiết không thuận lợi và tình hình chính trị bất ổn đang ảnh hưởng đến xuất khẩu cà phê.

2. Tiêu thụ

ICO cho biết xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 1 giảm 10,2% so với tháng trước và giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 4 tháng đầu niên vụ 2022-2023, xuất khẩu cà phê toàn cầu giảm 6% so với cùng kỳ niên vụ trước, xuống còn 39,9 triệu bao. Cà phê nhân xanh chiếm gần 90% xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 1, với khối lượng đạt 10,2 triệu bao, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 1/2023, lượng xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 36 triệu bao, giảm 5,4% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu cà phê nhân xanh arabica Brazil giảm 17% trong tháng 1 và giảm 0,1% sau 4 tháng đầu niên vụ 2022-2023, xuống 13,1 triệu bao. Các lô hàng arabica khác giảm 18% trong tháng 1 và đạt 5,1 triệu bao sau 4 tháng đầu niên vụ cà phê 2022-2023, giảm 18%.

Xuất khẩu cà phê arabica Colombia giảm mạnh nhất với 20,9% trong tháng 1 và 15,9% trong 4 tháng đầu niên vụ hiện tại, xuống 3,7 triệu bao.Trong tháng 1, lượng xuất khẩu cà phê robusta giảm 10,1%, trong khi trong 4 tháng đầu của niên vụ 2022-2023 giảm 1,4%, đạt gần 14 triệu bao.

bieu-do-motTrong tháng 1 vừa qua, lượng xuất khẩu cà phê hòa tan giảm 3%, chỉ còn đạt 0,9 triệu bao. Tính đến sau 4 tháng đầu niên vụ 2022-2023, xuất khẩu cà phê hòa tan trên thế giới đã giảm 11,2% so với niên vụ trước đó, chiếm khoảng 10,1% trong tổng lượng xuất khẩu cà phê toàn cầu. Tương tự, xuất khẩu cà phê rang xay cũng giảm 9% trong tháng 1, chỉ đạt 61.683 bao. Tính đến sau 4 tháng, khối lượng cà phê rang xay được xuất khẩu trên toàn cầu đã giảm xuống còn 278.977 bao so với cùng kỳ năm trước.

bieu-dp-2

Trong tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê khu vực Nam Mỹ giảm 19,9% xuống 3,9 triệu bao, do sự giảm của Brazil, Colombia và Peru lần lượt là 16%, 18,8% và 63,9%. Colombia chịu ảnh hưởng từ hiện tượng La Niña, trong khi Peru gặp khó khăn do thời tiết và tình hình chính trị không ổn định. Sự sụt giảm ở Peru cũng có liên quan đến việc sản lượng xuất khẩu tháng 1/2022 tăng đột biến, vượt qua mức trung bình của 6 năm qua.bieu-do-3

 

Trong tháng 1, khu vực châu Á và châu Đại Dương ghi nhận giảm xuất khẩu cà phê 17,2% và 3,3% trong 4 tháng đầu niên vụ 2022-2023. Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia, các quốc gia hàng đầu trong khu vực, đều trải qua sự sụt giảm đáng kể. Ngược lại, khu vực châu Phi đã tăng trưởng 19,5% và 1,4% tương ứng trong tháng 1 và 4 tháng đầu niên vụ, với Uganda dẫn đầu với sự phục hồi sau chuỗi suy giảm kéo dài 12 tháng. Ở khu vực Trung Mỹ và Mexico, xuất khẩu cà phê giảm 5% trong tháng 1 và 11,4% trong 4 tháng, nhưng Honduras và Mexico đều ghi nhận xu hướng tăng do nguồn cung dồi dào và cao điểm thu hoạch.

3. Diễn biến giá

Chỉ số giá cà phê tổng hợp (I-CIP) theo dõi bởi ICO đã tăng 11,4% trong tháng 2, đạt mức bình quân 174,8 UScent/pound, với mức giá dao động từ 169,5 đến 183,9 UScent/pound.

bieu-do-4

Trong tháng 2, giá cà phê robusta và arabica tiếp tục tăng mạnh do lo ngại về thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn. Đồng thời, việc đồng real tăng giá trị so với đồng USD ở đầu năm đã giới hạn người trồng cà phê tại Brazil từ việc bán ra, đồng thời đẩy giá cà phê tăng cao hơn. Đến ngày 28/2, giá cà phê robusta giao trong tháng 5 đã tăng 10% so với tháng trước, lên mức 2.121 USD/tấn.

B-do-5

Giá cà phê arabica giao trong tháng 5 cũng tăng 15% lên 190 UScents/pound.

B-D-64. Dự báo

Dự kiến giá cà phê sẽ giảm do thông tin tiêu cực từ thị trường tài chính và Fed thì tăng lãi suất liên tục. Sự sụp đổ của ngân hàng SVB cũng gây áp lực tiêu cực đối với tâm lý người mua. Mặt khác, dự kiến cung cà phê từ Indonesia sẽ tăng do vụ thu hoạch mới, trong khi xuất khẩu của nhiều quốc gia đang giảm, giúp giảm đà tăng giá. Tuy nhiên, trong tương lai, tình trạng thiếu hụt cà phê có thể làm tăng giá do nhiều quốc gia gặp khó khăn với nguồn cung.

II . Chuyển biến thị trường cà phê Việt

1. Sản xuất 

Dự báo sản lượng cà phê cho niên vụ 2022-2023 sẽ giảm khoảng 10-15% so với niên vụ trước, xuống khoảng 1,47 triệu tấn. Nguyên nhân chính là do diện tích trồng cà phê giảm, khi người dân chuyển sang trồng các cây trồng khác. Hiện diện tích cà phê của Việt Nam vào năm 2022 là 710.000 ha, với sản lượng hơn 1,84 triệu tấn. Các tỉnh Tây Nguyên chiếm phần lớn về diện tích và sản lượng cà phê của cả nước, với Gia Lai đang hướng tới ổn định diện tích 100.000 ha, áp dụng công nghệ tưới tiêu tiên tiến. Đắk Nông, tỉnh chiếm 23% diện tích cà phê cả nước, ghi nhận tổng diện tích 139.932 ha và tổng sản lượng 356.612 tấn cà phê vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, ngành cà phê Việt Nam đối diện nhiều thách thức như cân cầu cà phê, sự thịnh vượng của người trồng, trách nhiệm giải trình, tiêu dùng nội địa, biến đổi khí hậu và quy định mới từ các nước nhập khẩu. Đắk Lắk, thủ phủ cà phê của Việt Nam, đang phải đối mặt với các vấn đề như biến đổi khí hậu, diện tích sản xuất hạn chế, khai thác đất quá mức, và thiếu chế biến sâu.

2. Tiêu thụ 

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 2, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt 200.056 tấn, trị giá 435 triệu USD, tăng 40% so với tháng trước. Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê giảm 7,8% về lượng và 9,5% về trị giá, đạt 342.352 tấn và 745,3 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân của cà phê trong 2 tháng đầu năm là 2.177 USD/tấn, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước.  

B-D-7Mặc dù giá cà phê đang ở mức cao, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang nhiều thị trường lớn vẫn duy trì xu hướng tích cực. Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam, chiếm 41% khối lượng xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu sang nhiều nước trong EU tăng mạnh, nhưng Bỉ lại ghi nhận sự giảm mạnh 42,9%. Ngoài ra, xuất khẩu cà phê sang Mỹ, Nga, Algeria cũng đều tăng đáng kể, cùng với sự gia tăng đáng kể trong việc nhập khẩu cà phê từ Mexico, Indonesia và Ấn Độ.

B-d-8

3. Diễn biến giá 

Trong 2 tháng đầu năm, giá cà phê tại Việt Nam tăng mạnh khoảng 20%, lên mức khoảng 46.700 – 47.100 đồng/kg, đạt mức cao nhất trong 5 tháng trở lại đây và chỉ thấp hơn đỉnh cao 50.700 đồng/kg vào tháng 8 năm trước.

B-d-9

Tình hình thị trường cà phê tăng giá chủ yếu do ảnh hưởng tiêu cực từ sản xuất cà phê tại Brazil do thời tiết xấu. Các nhà đầu tư lớn trên thế giới đã tập trung mua vào để giữ hàng, góp phần đẩy giá cà phê thế giới lên cao hơn và giá cà phê trong nước cũng tăng theo.

4. Dự báo

Trong tháng 2, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng so với cùng kỳ năm trước, đạt 342.352 tấn, trị giá 745,3 triệu USD, giảm 7,8% về lượng và 9,5% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân cà phê trong 2 tháng đạt 2.177 USD/tấn, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình này cho thấy nhu cầu cà phê trong ngắn hạn đang yếu, tuy nhiên, doanh nghiệp xuất khẩu lạc quan về tình hình dài hạn, với dự đoán nhu cầu tăng mạnh, đặc biệt nếu tình hình thời tiết xấu tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường Brazil.

5. Tăng trưởng nhập khẩu cà phê Việt Nam tại Pháp

Trong 11 tháng năm 2022, Pháp đã tăng nhập khẩu cà phê từ Việt Nam lên 24,5 nghìn tấn, trị giá 58,79 triệu EUR (tương đương 62,11 triệu USD), tăng 23,6% về lượng và 107,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

b-d-10

Trong 11 tháng năm 2022, thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Pháp từ thế giới đã tăng lên 6,97%, so với 5,22% trong cùng kỳ năm 2021. Lượng nhập khẩu nội khối giảm 5,8% về lượng, nhưng tăng 31,2% về trị giá, trong khi lượng nhập khẩu từ các nước bên ngoài giảm 9% về lượng, nhưng tăng 7,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá nhập khẩu bình quân cà phê của Pháp trong 11 tháng năm 2022 đạt mức 7.919 EUR/tấn, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2021.

BĐ-11

III . Hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành

  • Cổ phiếu CFV của CTCP Cà phê Thắng Lợi: đã tăng trần liên tục trong 14 phiên, đẩy giá từ 8.600 đồng/cp lên 67.600 đồng/cp, trước khi điều chỉnh về 63.700 đồng/cp vào ngày 13/3. Đây không phải lần đầu tiên cổ phiếu này gây chú ý với việc tăng mạnh, khi năm 2022 đã tăng 21 lần chỉ trong một tháng. công ty đã phải lên tiếng về việc tăng giá cổ phiếu, bác bỏ việc có sự can thiệp từ các cá nhân lợi dụng lỗ hổng thị trường.
  • Giám đốc Công ty Cà phê Thuận An, ông Lê Văn Một, đã mua vào 1.700 cổ phiếu TAN để tăng tỷ lệ sở hữu lên 0,11% vốn điều lệ vào ngày 16/2. Ông Một cũng đăng ký mua thêm 174.900 cổ phiếu TAN thông qua thỏa thuận và khớp lệnh từ 2/3 đến 24/3. Trong khi đó, Kế toán trưởng, bà Lê Thị Định, dự kiến bán ra 1.700 cổ phiếu vào thời điểm 15/2 – 16/3 để giải quyết tài chính cá nhân. Ngày 16/3 cũng là ngày cuối cùng để đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của công ty tại tỉnh Đắk Nông. Thời gian và tài liệu họp vẫn chưa được công bố.

 

Cà phê Petec (Mã: PCF) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 27/3 tại quận 3, TP HCM. Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Hải, Thành viên HĐQT, đã được công ty nhận được trước thềm ĐHĐCĐ.

CTCP VinaCafé Biên Hòa (Mã: VCF) dự định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trong tháng 4. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/3, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/3.

Cà phê Gia Lai (Mã: FGL) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong tháng 4 tại tỉnh Gia Lai. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự là 9/3, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/3. Công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 và bầu mới nhân sự cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Cà phê Phước An (Mã: CPA) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 21/4 tại Đắk Lắk. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự là 24/3, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/3.

VI . Sự kiện ảnh hưởng đến thị trường cà phê

Tác động của quyết định tăng lãi suất của Fed đến thị trường cà phê

Theo dự báo, cuộc họp dự kiến của Fed trong tuần 3 tháng 3 sẽ không có tăng lãi suất do sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB). Dự kiến này từ Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cho thấy tâm lý của thị trường có thể được giải toả và giá cà phê có thể nhận động lực tăng trưởng nếu không có sự điều chỉnh lãi suất từ Fed. Tuy nhiên, nếu lãi suất vẫn tiếp tục tăng, thị trường cà phê có thể phải đối mặt với áp lực tiếp tục trong tương lai.

Nguồn: VietnamBiz

Chuyên mục
Báo cáo chính sách NÔNG NGHIỆP 360 Nông sản chế biến Thủy hải sản TIN NÔNG NGHIỆP Tin tức Tin tức sự kiện Xuất nhập khẩu XUẤT NHẬP KHẨU

EU Công Bố Quy Định Mới về Dư Lượng Hóa Chất trong Nông Sản và Thực Phẩm

(11/3/2023) EU vừa công bố một loạt quy định mới về dư lượng hóa chất trong nông sản và thực phẩm.

Chủ yếu là các quy định tập trung vào một loạt sản phẩm nông sản và thực phẩm đa dạng, bao gồm rau, củ, quả tươi và đông lạnh,…. Ngoài ra, các sản phẩm thuộc nhóm hạt điều, cà phê, chè, sản phẩm gia vị, ngũ cốc, hạt có dầu, sản phẩm từ động vật trên cạn như thịt, trứng, sữa và mật ong cũng nằm trong phạm vi của các quy định này. Điều này tạo ra một bộ khung chung để kiểm soát dư lượng hóa chất trong các sản phẩm này, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe của người tiêu dùng.

EU đã thiết lập các mức giới hạn dư lượng (MRL) cho các hoạt chất khác nhau trên các loại sản phẩm khác nhau, bắt đầu từ 0,01 mg/kg. Tuy nhiên, EU cũng đã đưa ra các MRL tùy chỉnh cho một số hoạt chất ở mức 0,05 mg/kg, 0,07 mg/kg và thậm chí 1,5 mg/kg trên một số nhóm sản phẩm như rau, củ, rau gia vị, thịt và các sản phẩm từ nội tạng động vật. Năm 2023, EU đã tập trung vào việc sửa đổi nhiều quy định MRL trong Quy định (EC) số 396/2005. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 26/9/2023.

Đồng thời, Ủy ban châu Âu đã ban hành các quy định mới liên quan đến MRL tối đa cho arsenic (Asen) trong một số loại thực phẩm như gạo, các sản phẩm chế biến từ gạo, thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, nước hoa quả, sản phẩm hoa quả cô đặc và muối. Mức MRL cho Asen dao động từ 0,01 đến 0,15 mg/kg trên các sản phẩm này. Quy định này áp dụng trực tiếp cho tất cả các quốc gia thành viên của EU và có hiệu lực từ ngày 26/3/2023.

Muc dư luong toi da (MRL) đoi voi hoat chat isoxaben, novaluron va tetraconazole
Mức dư lượng tối đa (MRL) đối với hoạt chất isoxaben, novaluron và tetraconazole

Trước đó, Ủy ban châu u đã ban hành Quy định 2023/174 để sửa đổi Quy định 2019/1793 về việc thực hiện tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp đối với một số hàng hóa được nhập khẩu vào EU.

Cụ thể, quy định này đã sửa đổi một số mặt hàng từ Việt Nam như sau: mì ăn liền chứa gia vị, bột nêm hoặc nước sốt và quả thanh long sẽ có tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật là 20%. Đậu bắp và ớt chuông thuộc giống capsicum vẫn duy trì tần suất kiểm tra là 50%. Điểm mới trong qui định này là đậu bắp sản xuất tại Việt Nam phải có chứng thư kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật do phía Việt Nam cấp. Tuy nhiên, quy định mới cũng gỡ bỏ kiểm soát đối với 4 sản phẩm của Việt Nam là mùi tây, rau mùi, húng quế và bạc hà, không còn bị kiểm soát ở mức 50% khi xuất khẩu vào thị trường EU như trước đây.

Đáng lưu ý, theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Thúy, Tham tán thương mại Việt Nam tại Thụy Điển, Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu họp định kỳ 6 tháng một lần để xem xét và đánh giá mức độ vi phạm về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của các quốc gia xuất khẩu vào EU. Sau đó, Ủy ban châu Âu sẽ thông báo về những thay đổi trong quy định về các biện pháp kiểm soát. Có các sản phẩm sẽ được tăng cường kiểm soát và có sản phẩm được loại bỏ khỏi danh sách kiểm soát.

Vì vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu sang EU cần tuân thủ các ngưỡng kiểm soát để tránh vi phạm. Sự vi phạm của chỉ một vài doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ngành và gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, Ủy ban châu Âu đã ban hành Quy định 2022/741 về kiểm soát mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa và đánh giá mức độ tiếp xúc của người tiêu dùng với dư lượng thuốc trừ sâu trên và trong thực phẩm có nguồn gốc động vật. Các quốc gia thành viên sẽ thu thập và phân tích mẫu cho các tổ hợp thuốc trừ sâu được đề cập trong quy định. Các sản phẩm từ nguồn thực vật và động vật, chẳng hạn như cam, táo, chuối, kiwi, bưởi, hành tây, cà rốt, bông cải xanh, cải bắp, đậu, ớt, gạo ngoại vỏ, mỡ gia cầm, sữa bò, và trứng gà, sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra. Ngoài việc kiểm tra tại cửa khẩu, các sản phẩm này sẽ được kiểm tra ngay cả khi đã đến các siêu thị. Nếu có bất kỳ dấu hiệu vi phạm nào, cơ quan thích hợp sẽ tiếp tục kiểm tra tại các kho hàng nhập khẩu. Bà Thúy đã nêu rõ, “Sản phẩm vi phạm sẽ bị thu hồi và thông tin về vi phạm sẽ được đăng rộng trên các phương tiện truyền thông. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh sản phẩm của Việt Nam tại các thị trường khó tính này, trong bối cảnh xây dựng hình ảnh tại những thị trường này đã rất khó khăn.”

Nguồn:Vinacas

Chuyên mục
Báo cáo chính sách Giá cả thị trường Giá cả thị trường NÔNG NGHIỆP 360 Nông sản chế biến TIN NÔNG NGHIỆP Tin tức Xuất nhập khẩu XUẤT NHẬP KHẨU

Giá Gạo Tăng 10% Sau Lệnh Cấm Xuất Khẩu Của Ấn Độ theo FAO

Theo Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO), chỉ số giá hàng hóa lương thực thực phẩm đã bắt đầu giảm trong tháng 8, đặc biệt đối với các mặt hàng quan trọng như gạo và đường.

gao vn

Chỉ số giá lương thực FAO trong tháng 8 đạt trung bình 121,4 điểm, giảm 2,1% so với tháng 7 và thấp hơn đến 24% so với mức đỉnh của nó vào tháng 3/2022.

Dầu thực vật sau khi tăng mạnh vào tháng 7 với 12,1% thì tháng 8 lại có sự đối ngược với mức tăng trưởng đó là giảm đi 3,1%. Giá dầu hướng dương giảm gần 8% do nhu cầu nhập khẩu trên toàn cầu giảm sút và có nguồn cung dồi dào từ các nhà xuất khẩu lớn. Giá dầu đậu nành giảm do cải thện điều kiện trồng đậu tương tại Mỹ, trong khi giá dầu cọ giảm nhẹ do sản lượng tăng theo mùa ở các quốc gia sản xuất hàng đầu ở Đông Nam Á.

Giá ngũ cốc giảm nhẹ 0,7% so với tháng 7. Giá lúa mì giảm 3,8% do nguồn cung dồi dào từ một số nhà xuất khẩu hàng đầu và giá ngũ cốc thô giảm 3,4% do nguồn cung ngô trên toàn cầu dồi dào do thu hoạch kỷ lục tại Brazil và sự chuẩn bị cho mùa thu hoạch ở Mỹ.

Trái lại, Chỉ số giá gạo đã tăng 9,8% so với tháng 7, đạt mức cao nhất trong 15 năm sau khi Ấn Độ, là quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, áp đặt lệnh cấm xuất khẩu loại gạo Indica. Sự không chắc chắn về thời hạn của lệnh cấm và những lo ngại về hạn chế xuất khẩu đã khiến các tham gia trong chuỗi cung ứng phải giữ lại hàng hóa, thảo luận lại hợp đồng hoặc tạm dừng việc chào bán, đặc biệt đối với giao dịch với lượng hàng nhỏ và các hợp đồng đã ký trước đó.

Chỉ số giá sữa giảm 4,0% so với tháng 7, chủ yếu là do giá sữa bột nguyên kem giảm với nguồn cung dồi dào từ Châu Đại Dương. Giá bơ và phô mai cũng giảm, một phần do hoạt động giao dịch thụ động trong mùa nghỉ hè ở châu Âu.

Chỉ số giá thịt giảm 3,0%, trong đó giá thịt cừu giảm mạnh nhất, chủ yếu là do tăng nguồn cung xuất khẩu từ Australia và nhu cầu từ Trung Quốc giảm yếu. Nguồn cung dồi dào cũng khiến giá thịt lợn, thịt gia cầm và thịt bò giảm.

Chỉ số giá đường của FAO tăng 1,3% so với tháng 7 và trong tháng 8 đã cao hơn 34,1% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng này chủ yếu được gây ra bởi lo ngại ngày càng gia tăng về tác động của hiện tượng El Niño đối với cây mía, tháng 8 ở Thái Lan có ít mưa hơn bình thường và tình hình khô hạn sẽ kéo dài.Việc thu hoạch mía lớn ở Brazil đang diễn ra đã hạn chế áp lực tăng giá đường toàn cầu, cũng như giá ethanol thấp hơn và sự suy yếu của đồng tiền Brazil (Đồng Real).

Nguồn: CTTDT – BNNPTNT

Chuyên mục
Báo cáo chính sách Giá cả thị trường Giá cả thị trường NÔNG NGHIỆP 360 TIN NÔNG NGHIỆP Trái cây Uncategorized Xuất nhập khẩu XUẤT NHẬP KHẨU

Ngành cam quýt của Zimbabwe tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc

Vào ngày 1 tháng 6, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã công bố danh sách các vườn cây có múi và nhà đóng gói của Zimbabwe được phép xuất khẩu sang Trung Quốc . Danh sách này bao gồm 11 vườn cây ăn quả và 6 cơ sở đóng gói. Theo Giám đốc điều hành của Hội đồng Phát triển Làm vườn Zimbabwe, Linda Nielsen, xuất khẩu cam quýt sang Trung Quốc có thể bắt đầu sớm nhất là vào cuối tháng 6. Bà cho biết: “Mùa vụ sẽ bắt đầu trong vòng hai tuần tới”, đồng thời cho biết thêm rằng quy mô của lô hàng ban đầu sẽ phụ thuộc vào số lượng đơn đặt hàng nhận được từ người mua Trung Quốc.

Để đảm bảo lô hàng đầu tiên được vận chuyển suôn sẻ, hội đồng hiện đang làm việc với các trang trại và cơ sở đóng gói đã được GACC công nhận để đảm bảo tuân thủ các quy định của Trung Quốc.

Do tính chất không giáp biển của Zimbabwe, GACC cũng đã công bố các điều kiện đối với các chuyến hàng cam quýt của Zimbabwe qua các nước thứ ba . Các lô hàng sẽ chỉ được phép rời khỏi nhà đóng gói sau khi kiểm tra trước khi khởi hành và Bộ Đất đai, Nông nghiệp, Thủy sản, Nước và Phát triển Nông thôn của Zimbabwe được yêu cầu lấy mẫu 2% trên mỗi lô trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc. Nếu không tìm thấy vấn đề kiểm dịch thực vật trong vòng hai năm đầu tiên, tỷ lệ lấy mẫu có thể giảm xuống 1%.

Xử lý lạnh, là biện pháp phòng ngừa bắt buộc để tránh lây truyền côn trùng gây hại, có thể được áp dụng khi lô hàng đang quá cảnh, kể cả tại các cảng ở nước thứ ba, nhưng phải được Bộ hoặc một trong các đơn vị được Bộ phê duyệt giám sát. Zimbabwe được cho là đang xem xét vận chuyển những lô hàng cam quýt đầu tiên sang Trung Quốc qua Cảng Durban ở Nam Phi, đồng thời tiến hành vận chuyển thử nghiệm tới các thị trường ở Trung Đông và Viễn Đông qua Cảng Beira ở Mozambique. Tuy nhiên, do tình trạng tắc nghẽn giao thông tại Durban năm ngoái, các chuyến hàng cam quýt dành cho Trung Quốc có thể sẽ được chuyển sang Beira trong tương lai. Theo thông báo của GACC, thời hạn hiệu lực của đợt kiểm tra trước khi khởi hành của Bộ được giới hạn trong 30 ngày.

Những thông báo gần đây của GACC được đưa ra gần một năm sau khi Zimbabwe và Trung Quốc hoàn tất quy trình xuất khẩu cam quýt và 8 năm sau khi quy trình này được bắt đầu vào năm 2015 . Hiện tại, Zimbabwe có khoảng 4.000 ha đất dành riêng cho việc trồng cây có múi, mặc dù con số này có thể sẽ tăng lên trong tương lai nhờ khả năng tiếp cận mới vào thị trường Trung Quốc sinh lợi. Năm 2022, Zimbabwe đã xuất khẩu 57.283 tấn cam quýt sang Singapore, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Malaysia, Hồng Kông, Hà Lan, Anh và Zambia.

Theo Nielsen, Hội đồng Phát triển Làm vườn hiện đang làm việc với Viện Dịch vụ Kiểm dịch Thực vật của Zimbabwe để đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc cho quả việt quất, bơ và ớt.

Nguồn: Produce Report

Chuyên mục
Báo cáo chính sách Giá cả thị trường Giá cả thị trường NÔNG NGHIỆP 360 TIN NÔNG NGHIỆP Tin tức Xuất nhập khẩu

Nông sản Việt đạt nhiều kỷ lục về giá và sản lượng xuất khẩu trong năm 2023.

Thị trường xuất khẩu thời gian gần đây đã hồi phục, kéo theo việc đơn hàng gia tăng trở lại khi nguồn cung khan hiếm. Đây là yếu tố giúp cà phê và hạt điều của Việt Nam hưởng lợi, lập kỷ lục về giá và lượng xuất khẩu.

Số liệu thống kê tháng 8/2023 của Tổng cục Hải quan cho thấy Việt Nam xuất khẩu được 221.270 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 103,26 triệu USD. Bình quân giá xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 466,7 USD/tấn, giảm 5,7% so với tháng 7/2023 và giảm 0,4% so với cùng kỳ.

Hiện Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn hàng đầu của Việt Nam, chiếm 95,91% về tổng lượng sắn xuất khẩu khi đạt 212.230 tấn, trị giá 98,04 triệu USD, tăng 56,1% về lượng và tăng 47,2% về trị giá so với tháng trước đó.

thu hoach ca phe tai vuon

Sau 8 tháng đầu năm, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 1,69 triệu tấn, trị giá 687,24 triệu USD, giảm 13,4% về lượng và giảm 19,9% về trị giá so với cùng kỳ.

Theo dự báo của Cục Xuất nhập khẩu, các nhà nhập khẩu có nhu cầu mua sắn và tinh bột sắn vẫn cao bởi các quốc gia đẩy mạnh dự trữ lương thực và ngũ cốc cho tiêu dùng cũng như sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam trong tháng 8/2023 đạt mức cao kỷ lục 3.054 USD/tấn, tăng 8% so với tháng 7/2023 và tăng 29,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.463 USD/tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Qua đó, mặt hàng chủ lực tiếp tục bứt phá. Giá cà phê hiện đang ghi nhận ở mức cao nhất trong 3 thập kỷ qua.

Đặc biệt, EU là thị trường cà phê lớn nhất của nước ta khi đã tăng nhập khẩu mặt hàng này trong nửa đầu năm, tăng 21% và 18,1% lần lượt về lượng và trị giá so với cùng kỳ, đạt gần 390.000 tấn, trị giá 854,2 triệu EUR (tương đương 914,1 triệu USD). Trong tổng lượng nhập khẩu của EU từ thị trường ngoại khối, thị phần cà phê của Việt Nam tăng từ 20,9% trong nửa đầu năm 2022 lên mức 27,5% trong nửa đầu năm 2023.

Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 8/2023 tiếp tục đạt mức cao kỷ lục mới trên 60.500 tấn với trị giá 333,8 triệu USD, tăng 10,8% và 9,7% tương ứng về lượng và trị giá so với tháng trước, và tăng 29,2% về lượng và tăng 21,8% về trị giá so với tháng 8.

van chuyen khoai

Xuất khẩu đã bắt đầu phục hồi, dẫn đến sự gia tăng của đơn đặt hàng, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung ngày càng khan hiếm. Điều này đã đánh dấu một giai đoạn thị trường xuất khẩu đầy thú vị, với hạt điều và cà phê của Việt Nam đạt được những thành tựu ấn tượng về cả giá và lượng xuất khẩu.

Sơ bộ theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 4,24 triệu tấn gạo, thu về 2,26 tỷ USD trong nửa đầu năm. Số liệu này tăng 21,3% về lượng và 32,2% về giá trị so với cùng kỳ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã công bố rằng trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu gần 5,9 triệu tấn gạo, tăng 22% so với cùng kỳ, với kim ngạch xuất khẩu đạt 3,17 tỷ USD, tăng 36,1% so với cùng kỳ. Philippines, Trung Quốc, và Indonesia là những quốc gia chấp nhận nhiều nhất gạo Việt. Dự kiến xuất khẩu gạo cả năm nay sẽ đạt trên 4 tỷ USD.

Tuy nhiên, thị trường gạo toàn cầu dự kiến sẽ đối mặt với những thách thức trong năm 2023. Điều này là do giá gạo xuất khẩu trên toàn thế giới đã tăng mạnh đồng loạt, đôi khi lên đến gần 650 USD/tấn. Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động giao thương, khi các doanh nghiệp và đối tác nhập khẩu đã hạn chế việc ký kết các hợp đồng mới.

Ngoài ra, ngành điều của Việt Nam cũng đặt mục tiêu xuất khẩu 3,1 tỷ USD trong năm nay. Tuy nhiên, ngành này vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là việc phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu. Để cải thiện tình hình này, cần tập trung vào việc cải tạo, nâng cao sản lượng và chất lượng cây điều Việt Nam.

doanh nghiep chu trong san xuat

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ để khuyến khích nông dân chuyển sang mô hình sản xuất cà phê chất lượng cao, đặc biệt là cà phê đặc sản. Điều này giúp nông dân và hợp tác xã có thể thu lời cao và cải thiện giá trị thương hiệu của cà phê Tây Nguyên.

Các cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp tục theo dõi và điều chỉnh tình hình nguồn cung và giá cả các sản phẩm nông sản quan trọng. Việc này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu thủy sản và nông sản, đồng thời thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ nội địa và quốc tế, đặc biệt là các thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU và Liên minh kinh tế Á – Thái Bình Dương. Sử dụng các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), như CPTPP và EVFTA, cũng sẽ là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam và giúp doanh nghiệp thực hiện các đơn hàng mới.

Nguồn: Vinacas

Chuyên mục
Báo cáo chính sách Giá cả thị trường NÔNG NGHIỆP 360 TIN NÔNG NGHIỆP Tin tức Trái cây Xuất nhập khẩu XUẤT NHẬP KHẨU

Việt Nam Thực Hiện Biện Pháp Bảo Vệ Trái Cây Một Cách Tích Cực

Theo một báo cáo từ Việt Nam News, một số lô trái cây như chuối, xoài, dứa, mít và thanh long được xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc đã được phát hiện có chất gây ô nhiễm, theo thông báo từ Tổng cục Hải quan của Trung Quốc. Như một phản ứng, Sở Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam đã thông báo cho một số khu vực cần tạm ngừng xuất khẩu một số loại trái cây cụ thể.

Vào ngày 9 tháng 9, một số công ty vận chuyển trái cây đến cảng Cát Lái ở Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được thông báo để tạm ngừng xuất khẩu do vi phạm các hướng dẫn về bảo vệ thực vật liên quan đến mã cơ sở sản xuất.

Hơn nữa, Sở Bảo vệ Thực vật đã liên lạc với các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn địa phương tại các tỉnh như Đồng Nai, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Vĩnh Long, Long An, Bình Thuận, Tiền Giang, Bình Phước, Đồng Tháp và Trà Vinh. Các phòng kiểm dịch thực vật địa phương này cũng được hướng dẫn tăng cường kiểm soát và giám sát quá trình kiểm dịch thực vật cho trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc.

Khi nhận thông báo vi phạm ban đầu, Sở Bảo vệ Thực vật hướng dẫn các khu vực tạm ngừng sử dụng mã khu vực trồng không tuân thủ. Các cơ quan chức năng địa phương sau đó phải thông báo cho người giữ mã này để thực hiện biện pháp sửa đổi và tạm ngừng xuất khẩu sang Trung Quốc. Chỉ khi các khu vực trồng và cơ sở sản xuất đã thực hiện biện pháp sửa đổi cần thiết theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan của Trung Quốc thì mã này mới được phục hồi. Nếu một mã được xác định không tuân thủ nhiều lần, sở này sẽ thông báo cho cơ quan địa phương để tuyên bố tạm ngừng xuất khẩu và tiến hành quy trình thu hồi mã không tuân thủ.

Vào ngày 11 tháng 9, bà Nguyễn Thị Thu Hương, phó giám đốc Sở Bảo vệ Thực vật, đã giải thích về vấn đề này trong cuộc họp trực tuyến với báo chí địa phương. Bà Hương nói rõ về hai cơ chế để tạm ngừng hoặc thu hồi mã: hoặc Sở Bảo vệ Thực vật có thể khởi xướng hoặc phía Trung Quốc có thể thực hiện. Nếu là phía Trung Quốc tiến hành, quá trình sẽ phụ thuộc vào lịch trình của họ, có thể dẫn đến thời gian chờ đợi kéo dài. Do đó, bà nhấn mạnh rằng sở đã chọn áp dụng chiến lược tích cực lần này.

Bà Hương cũng nhấn mạnh rằng ngay cả khi hàng hóa xuất khẩu đã trải qua kiểm tra tại Việt Nam, chúng cũng phải chịu một vòng kiểm tra khác khi đến Trung Quốc. Nếu phát hiện có cặn bã đất hoặc lá cây trong một lô hàng, các biện pháp tương ứng sẽ được thực hiện, như xử lý khử trùng tại cảng nhập khẩu. Tuy nhiên, các thủ tục này sẽ gây ra chi phí bổ sung cho các công ty Việt Nam.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp trái cây Việt Nam đã đối mặt với nhiều cảnh báo từ các quốc gia nhập khẩu do không đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm cụ thể. Từ năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, Sở Bảo vệ Thực vật đã nhận được tổng cộng 107 cảnh báo, chủ yếu liên quan đến các vấn đề như cặn bã đất quá mức, sản phẩm bị thối rữa hoặc chất gây dị ứng. Sở này cho rằng những sự cố này xuất phát từ quản lý không đầy đủ ở nhiều khía cạnh từ sản xuất đến vận chuyển trái cây.

Theo một báo cáo từ Food Safety News, Ngân hàng Phát triển Châu Á cho biết một số hợp tác xã nông nghiệp và nhà bán lẻ ở Việt Nam không có hiểu biết rõ ràng về các tác nhân gây bệnh qua thực phẩm và việc sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu đóng góp đáng kể vào việc ô nhiễm thực phẩm tại Việt Nam. Hơn nữa, trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam được phân tán qua nhiều bộ phận khác nhau, có thể dẫn đến sự mâu thuẫn và hỗn loạn trong việc thi hành các quy định liên quan. Những bộ phận này chủ yếu tập trung vào việc kiểm tra và kiểm soát sản phẩm cuối cùng, thay vì đặt sự tập trung đủ lớn vào việc ngăn chặn ô nhiễm trong suốt quá trình sản xuất và tiêu thụ.

Nguồn : Produce Report

Chuyên mục
Báo cáo chính sách Giá cả thị trường NÔNG NGHIỆP 360

Tài Chính 2022/23 Của Zespri Tiết Lộ Thách Thức Trong Trồng Kiwi.

Vào ngày 30 tháng 5, Zespri đã công bố kết quả tài chính cho năm tài chính 2022/23, cho thấy lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 237,8 triệu đô la New Zealand (145,5 triệu đô la Mỹ), đại diện cho một sụp đổ đáng kể so với mức kỷ lục 361,5 triệu đô la New Zealand (221,2 triệu đô la Mỹ) ghi nhận trong năm tài chính 2021/22.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu bán trái cây toàn cầu của Zespri đạt 3,92 tỷ đô la New Zealand (2,40 tỷ đô la Mỹ) trong năm 2022/23, tương ứng với sự giảm nhẹ 2,7% so với mức kỷ lục 4,03 tỷ đô la New Zealand (2,47 tỷ đô la Mỹ) đạt được trong năm 2021/22. Trong khi đó, tổng số lượng trái cây bán ra toàn cầu của công ty giảm từ 201,5 triệu khay xuống còn 183,5 triệu khay và doanh thu hoạt động toàn cầu (bao gồm doanh thu từ giấy phép) giảm 5,6% xuống còn 4,22 tỷ đô la New Zealand (2,58 tỷ đô la Mỹ).

Báo cáo tài chính phản ánh những thời kỳ khó khăn mà ngành trồng kiwi toàn cầu đã phải đối mặt. Lợi nhuận của người trồng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các vấn đề về chất lượng trái cây, chủ yếu xuất phát từ tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng trong ngành, cùng với các thách thức liên quan đến tăng giá và quản lý chuỗi cung ứng. Chi phí liên quan đến chất lượng mà Zespri phải trả đã tăng lên 534 triệu đô la New Zealand (327 triệu đô la Mỹ) trong năm tài chính 2022/23 so với 307 triệu đô la New Zealand (188 triệu đô la Mỹ) trong năm tài chính 2021/22.

Đối với các nhà cung cấp nước ngoài của Zespri, doanh số bán hàng đã giảm từ 537 triệu đô la New Zealand (329 triệu đô la Mỹ) trong năm tài chính 2021/22 xuống còn 519 triệu đô la New Zealand (318 triệu đô la Mỹ) trong năm 2022/23. Điều này ngụ ý rằng các khu vực sản xuất của Zespri ở nước ngoài đã đối mặt với những thách thức tương tự như tại New Zealand. Trong thời kỳ này, người trồng ở Ý báo cáo đã gặp phải thời tiết nóng nực và phải đối mặt với chi phí chất lượng cao nhất trong vài năm qua.

Dan Mathieson, CEO của công ty, cho biết kết quả này cho thấy giai đoạn vô cùng khó khăn mà nhiều ngành công nghiệp chính đang trải qua, trong đó người trồng phải đối mặt với những thách thức xuất phát từ thiếu lao động, tác động liên tục của COVID-19, điều kiện khí hậu và sự gia tăng chi phí.

Mathieson tiếp tục nhấn mạnh rằng sự giảm sản lượng trái cây kiwi cho mùa 2023/24 đang tạo ra một thách thức khác đối với người trồng, đặc biệt là những người tham gia vào việc trồng kiwi xanh. Tuy nhiên, ông nói rằng Zespri đã sẵn sàng để khôi phục đà tăng trưởng và nâng cao lợi nhuận cho người trồng, ngành công nghiệp trồng kiwi và nền kinh tế của New Zealand tổng thể. Các lô hàng đầu tiên của mùa 2023/24 được báo cáo đã nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng, ngụ ý rằng Kế hoạch Hành động về Chất lượng của ngành đã hiệu quả trong việc giảm chi phí chất lượng và đảm bảo chất lượng trái cây xuất khẩu.

Nguồn: Produce Report

Chuyên mục
Báo cáo chính sách NÔNG NGHIỆP 360 TIN NÔNG NGHIỆP Tin tức

Ấn Độ Tập Trung Đầu Tư Nông Nghiệp Trong Nhà và Sản Phẩm từ Côn Trùng.

Từ đầu năm 2022, các công ty khởi nghiệp về Nông nghiệp Đổi mới đã huy động được 30 triệu đô la, chiếm khoảng 5% tổng mức đầu tư vào Công nghệ Nông nghiệp và Thực phẩm tại Ấn Độ, theo báo cáo Đầu tư Công nghệ Nông nghiệp Ấn Độ năm 2023 của AgFunder được thực hiện phối hợp với công ty tư vấn đầu tư (VC) Omnivore.

Đó là một con số nhỏ nhưng quan trọng trong cảnh quan tổng thể về đầu tư công nghệ nông nghiệp và thực phẩm tại đất nước này. Ấn Độ, trong tình hình phải nuôi sống gần 18% dân số thế giới đồng thời phải chịu các tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Hiện tượng lũ quanh năm và hạn hán đột ngột tại đất nước này ảnh hưởng đến nông nghiệp truyền thống và đã buộc một số người phải nghĩ lại cách Ấn Độ sẽ trồng thực phẩm trong tương lai. Hơn 80% dân số Ấn Độ sống tại các huyện dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, theo báo cáo của AgFunder.

Danh mục Nông nghiệp Đổi mới được định nghĩa bởi AgFunder bao gồm trang trại trong nhà, nuôi trồng thủy sản và sản xuất côn trùng và tảo biển. Tất cả các lĩnh vực này đều mang lại cơ hội để Ấn Độ tăng cường nguồn cung cấp thực phẩm của mình và sẽ là các công nghệ quan trọng trong tương lai.

bieu do

Các giao dịch Nông nghiệp Đổi mới hàng đầu từ năm 2022 bao gồm:
EekiFoods, công ty đã phát triển trang trại trong nhà dựa trên công nghệ IoT để sản xuất rau, đã huy động được 6,5 triệu đô la trong vòng Series A dẫn đầu bởi General Catalyst vào năm 2022. Công ty cho biết các trang trại của họ “cung cấp hiệu suất sản xuất cao hơn 300% trên mọi đất trống hoặc không sử dụng ở 50% chi phí sản xuất, sử dụng ít nước hơn 80%.”

– Công ty trồng thủy canh Nutrifresh đã huy động được 5 triệu đô la trong vòng tiền tạo Series A từ một nhóm các nhà đầu tư toàn cầu bao gồm Theodore Cleary của Archer Investments và người sáng lập Pure Harvest Sky Kurtz.

– Một vòng gọi vốn đáng chú ý khác trong khoảng thời gian này đến từ Loopworm, công ty sản xuất thức ăn côn trùng có giá trị cao cho thức ăn gia súc từ thải thực phẩm. Công ty đã huy động được 3,4 triệu đô la trong vòng gọi vốn hạt giống năm 2022 dẫn đầu bởi công ty VC Agrifood Ấn Độ OmnivoreWaterBridge Ventures.

– Các vòng gọi vốn nhỏ khác đã được tiến hành cho Pepper Farms với hoạt động trồng trọt “thông minh,” công ty khởi nghiệp trong nhà Woolly Farms và công ty trồng thủy canh không đất BluKhet.

Nguồn: AFN